Відкрито набір на 2022/23 навчальний рік до міжнародної початкової школи WORLD SCHOOL

 

Програма: International Primary Program + державна програма НУШ

Мета програми: створення умов і можливостей для вільного навчання і спілкування англійською та українською мовами, опанування учнями фундаментальних концептів, знань і застосування їх у реальних ситуаціях. Розкриття здібностей кожного учня та підтримка мотивації до пізнання нового.

Переваги програми:

 • отримання визнаних в світі міжнародних сертифікатів по закінченню школи,
 • англійська мова, як мова викладання та спілкування,
 • акцент на математиці та розвитку логічного мислення,
 • сучасні міжнародні підручники та методики викладання,
 • сертифіковані педагоги з вільною англійською та українською мовами.
ЗНАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНАХ
 • математика: числові системи, геометрія, вимірювання, управління даними, логіка та раціональний підхід до вирішення практичних задач,
 • мови інтегровані в процес навчання (англійська і українська мови),
 • природничі науки та явища світу,
 • технології та комунікація,
 • гуманітарні науки, мистецтво та дизайн,
 • музика,
 • фізичний розвиток та рух.
НАВИЧКИ
 • вміння ефективно писати і читати,
 • вміння концентруватися і докладати зусиль для досягнення цілей,
 • критичне мислення,
 • вміння домовлятися, вирішувати конфлікти, працювати в команді і самостійно,
 • вміння слухати інших і вміння пояснювати оточуючим власні думки,
 • винахідливість,
 • адекватна оцінка ситуацій, самостійне прийняття рішень та усвідомлення їхніх наслідків,
 • тайм-менеджмент,
 • вміння формулювати питання і шукати відповіді,
 • оцінка власного прогресу,
 • усвідомлення міжкультурних відмінностей.
ФОКУС ПЕДАГОГІВ
 • виявлення здібностей та визначення особистих стратегій навчання учнів,
 • конструювання разом з учнем цілей його навчання та попередження потенційних перешкод,
 • забезпечення учнів ефективними практиками та ресурсами для досягнення ними цілей навчання,
 • фіксація прогресу учнів,
 • заохочення учнів бути активними учасниками у здобутті знань, навичок і цінностей,
 • кооперація з батьками.

Як навчаються діти?

 • Навчання на основі дослідження (Inquiry-based learning): включає в себе проектно-тематичне навчання для розвитку дослідницького менталітету учнів. Приймаючи активну участь в процесі, учень досліджує теми та набуває розуміння поступово, а вчитель виступає фасилітатором цього процесу, а не лектором. Такий підхід допомагає учням вчитися критично мислити, формулювати питання, висувати та перевіряти гіпотези та самостійно шукати найкращі підходи до вирішення задач.
 • Робота в маленьких групах: дає широкі навчальні можливості та допомагає учням практикувати повагу один до одного, вміння домовлятися і аргументувати свою думку та роботу в команді. Під час навчання в маленьких групах кожен учень проявляє навички та знання, які він опанував.

 

Як відбувається оцінювання успішності учнів?

У WORLD SCHOOL оцінювання успішності учнів відбувається за принципом “для навчання, а не за навчання”. Основна мета оцінювання — мотивувати учня розвиватися і досягати цілей, фіксувати прогрес. Процес оцінювання у школі комплексний, цілеспрямований і відбувається без порівняння учнів.

У систему оцінювання входить

 • Робота з ментором з постановки індивідуальних цілей навчання для кожного учня,
 • комплексна фіксація прогресу учня,
 • можливість учня самому оцінити результати свого навчання,
 • інтерактивні тести та квести з різних дисциплін,
 • сесії зворотнього зв’язку з учнем та його батьками.

Програма повного дня WORLD SCHOOL (8:00-19:00):

 • відвідування всіх навчальних блоків з 8:00 до 16:30 години:
  • навчальні матеріали (англомовні та україномовні підручники, робочі зошити, ін.)
  • матеріали для дослідницької та проектної діяльності
  • медичний догляд і страхування
  • снеки та вода протягом дня, обід
 • відвідування Післяшколи з 16:30 до 19:00 години:
  • English Speaking Club
  • клуб “Думай як математик” та дослідницька діяльність 
  • групові позашкільні активності та проекти з 14:00 до 19:00 
  • самостійна робота та клуб читача
  • виконання домашніх завдань із супроводом тьютора
  • прогулянки, ігри на свіжому повітрі, руханка
 • навчальні матеріали, робочі зошити, дидактичні матеріали та ін.
 • снеки та напої протягом дня

Процес вступу крок за кроком:

 1. Реєстрація онлайн на зустріч зі школою,
 2. зустріч-знайомство з представниками школи та заповнення Анкети на вступ,
 3. вступне тестування та співбесіда з дитиною і батьками,
 4. підписання Договору та оплата річного внеску,
 5. підготовка необхідних для вступу документів,
 6. оплата за навчання і зарахування на навчальний рік,
 7. індивідуальна зустріч-співбесіда з педагогом класу.