Триває набір дітей віком 4-6 років до міжнародної підготовчої школи WORLD SCHOOL (Київ та Львів).

 

Програма: International Early Years + українська мова.

Мета програми: створення умов для отримання дітьми позитивного досвіду навчання та розвитку глобального світогляду. Юні учні опановують базові концепти знань і навичок, необхідних для майбутнього успішного навчання українською та англійською мовами.

Переваги програми:

 • англійська мова, як мова викладання та спілкування (50% програми),
 • міжнародні стандарти та підходи до навчання дітей раннього віку,
 • акцент на розвитку логічного мислення та вирішенні задач.
ЗНАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНАХ
 • практична арифметика та логіка, ментальна математика,
 • закладання заснов для читання та письма (українська та англійська мови),
 • мови інтегровані в процес навчання (викладання англійською мовою здійснюється не менше 50% навчального часу),
 • природничі науки та явища світу,
 • технології та комунікація,
 • мистецтво, музика,
 • фізичний розвиток та рух.
НАВИЧКИ
 • адаптивність (плавний перехід до нових навчальних умов),
 • самостійність (вміння розподіляти власний час, слідкувати за особистими речами, нести відповідальність за свої вчинки),
 • вміння концентруватись та отримувати позитивний досвід від навчання,
 • побудова дружніх і продуктивних стосунків з іншими учнями школи та вчителями,
 • вміння вирішувати конфлікти, захищати себе,
 • відкриття нових інтересів через ігрові навчальні активності, творчі завдання, проектні роботи,
 • самооцінка та рефлексія,
 • вміння використовувати свої знання у стандартних та нестандартних ситуаціях.
ФОКУС ПЕДАГОГІВ
 • виявлення здібностей та особистих стратегій навчання учнів,
 • забезпечення учнів прямим доступом до реальних об’єктів, місць, людей, подій,
 • організація процесу навчання та навчального простору побудована з метою, заохочення учнів до засвоєння нових знань і навичок,
 • фіксація прогресу учнів та їх мотивація до подальших звершень,
 • упередження потенційних перешкод у майбутньому,
 • кооперація з батьками.

Як навчаються діти?

 • Навчання на основі дослідження (Inquiry-based learning): включає в себе проектно-тематичне навчання для розвитку дослідницького менталітету учнів. Приймаючи активну участь в процесі, учень досліджує теми та набуває розуміння поступово, а вчитель виступає фасилітатором цього процесу, а не лектором. Такий підхід допомагає учням вчитися критично мислити, формулювати питання, висувати та перевіряти гіпотези та самостійно шукати найкращі підходи до вирішення задач.
 • Навчання через гру: усвідомлюючи цілі навчальної програми, вчителі WORLD SCHOOL використовують найефективніші світові освітні ресурси та цільові ігри для роботи з темою уроку для посилення соціально-емоційних навичок та поглиблення знань з предметів. Під час цільових ігор учням цікаво вчитися і вони швидше засвоюють теми.
 • Робота в маленьких групах: дає широкі навчальні можливості та допомагає учням практикувати повагу один до одного, вміння домовлятися і аргументувати свою думку та роботу в команді. Під час навчання в маленьких групах кожен учень проявляє навички та знання, які він опанував.

 

Як відбувається оцінювання успішності учнів?

У WORLD SCHOOL оцінювання успішності учнів відбувається за принципом оцінки – для навчання, а не за навчання. Основна мета — мотивувати учня розвиватися і досягати цілей, фіксувати прогрес. Процес оцінювання у школі комплексний, цілеспрямований і відбувається без порівняння учнів.

В систему оцінювання входить

 • Робота з ментором з постановки індивідуальних цілей навчання для кожного учня,
 • комплексна фіксація прогресу учня,
 • можливість учня самому оцінити результати свого навчання,
 • індивідуальні та командні WS пойнти,
 • інтерактивні тести та квести з різних дисциплін,
 • сесії зворотнього зв’язку з учнем та його батьками.

Програма повного дня WORLD PRESCHOOL (8:00-19:00):

 • відвідування усіх навчальних блоків з 8:00 до 14:00 години
 • відвідування WORLD SCHOOL HUB (Післяшкола) з 14:00 до 19:00 години:
  • індивідуальна робота з т’ютором по обраних предметах
  • англійська мова щодня
  • клуб “Думай як математик” та дослідницька діяльність щодня
  • групові позашкільні активності, змагання та проекти з 14:00 до 19:00 під наглядом вчителя
  • самостійна робота та клуб читача
  • прогулянки та руханка
 • базові навчальні матеріали
 • снеки протягом дня, обід, вечеря
 • медичний догляд

Процес вступу крок за кроком:

 1. Реєстрація онлайн на зустріч зі школою,
 2. зустріч-знайомство з представниками школи та заповнення заявки на вступ,
 3. підписання договору та оплата вступного внеску,
 4. підготовка необхідних для вступу документів,
 5. зустріч із ментором,
 6. вибір графіку платежів за навчання,
 7. зарахування на 2018-2019 навчальний рік.